Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. Výrobek přijímáme v původním obale, pokud se se zákazníkem nedohodneme jinak. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme.

Zboží musí být zasláno v krabici, aby nedošlo k poškození při transport a přiložit průvodní dopis s číslem objednávky a důvodem reklamace!!! Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte nejlépe písemně e-mailem, uveďte číslo objednávky a datum nákupu zboží. Zboží následně zašlete na naší adresu s přiloženým průvodním dopisem s číslem objednávky a informací o odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy v rámci 14 dnů. V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Prodávající www.pussinybikini.com je oprávněn dle § 415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu www.pussinybikini.com. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno (včetně obalu zboží) a nebylo použito.

Zboží nezasílejte na dobírku - takto zaslané zboží nebude přijato! Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu:

Pussiny Bikiny, s.r.o.
Osadní 869/32
170 00 Praha 7

Zboží musí být ve vhodném, respektive v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením). Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice. Zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – nejlépe přes spodní prádlo. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit. Prodávající nejlépe formou zřetelného informačního textu na obalu zakoupeného zboží nebo průvodních dokladech informuje o této povinnosti. Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží. Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. Zboží zasláno zpět na dobírku nebude z naší strany přijato. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.